Furnizare program de training

Programul de training are o structură concentrată pe componenta practică, astfel încât informațiile și cunoștințele acumulate pot fi puse în practică imediat în cadrul proiectelor POSDRU. Astfel, veți asigura eficiența, maximizarea rezultatelor și succesul proiectelor dumneavoastră.

Recrutare resurse umane

Asociația noastră a dezvoltat un sistem complex de recrutare, utilizând metode și instrumente moderne, corelate cu standarde socio-profesionale conform cerințelor în domeniul managementului și implementării proiectului.

image

Pregătirea profesională a experților

În baza evaluării efectuate inițial, programul de pregătire profesională este conceput în mod flexibil și adaptat pentru a corespunde cerințelor fiecărui expert. Astfel, conform postului ocupat, planul de pregătire va fi axat pe dezvoltarea competențelor specifice dar și pe dezvoltarea competențelor generale.

image

Program de asistență și consultanță

În funcție de situațiile survenite în procesul de implementare, programul de asistență și consultanță furnizează cele mai bune soluții precum și metodologia și instrumentele de implementare. Echipa noastră oferă asistență pas cu pas pentru aplicarea în practică a tuturor etapelor stabilite în planul de implementare. Astfel, proiectul va beneficia de o implementare structurată, eficientă și sigură.

Consultanță POSDRU

Asociația Europa Socială furnizează consultanță POSDRU în cadrul unor programe flexibile, adaptate astfel încât să corespundă necesităților de implementare a fiecărui proiect.

Furnizare program de training în domeniul implementării proiectelor POSDRU.

 • Programul de training are o structură concentrată pe componenta practică, astfel încât informațiile și cunoștințele acumulate pot fi puse în practică imediat în cadrul proiectelor POSDRU. Astfel, veți asigura eficiența, maximizarea rezultatelor și succesul proiectelor dumneavoastră.
 • Programul este structurat pe următoarele module: management organizațional, management strategic, management de proiect, managementul resurselor umane, management financiar, managementul achizițiilor publice. Fiecare modul este astfel conceput încât să corespundă cerințelor și necesităților specialiștilor în implementarea proiectelor P.O.S.D.R.U.  Exercițiile practice, jocurile de rol, lucrul în grupe sunt utilizate în cadrul fiecărui modul, astfel încât să asigurăm transpunerea informațiilor în practică și implementarea unui proces de învățare integrat.


Recrutare resurse umane pentru beneficiari/parteneri în vederea dezvoltării echipei de implementare/management a proiectelor.

 • Asociația noastră a dezvoltat un sistem complex de recrutare, utilizând metode și instrumente moderne, corelate cu standarde socio-profesionale conform cerințelor în domeniul managementului și implementării proiectului.
 • Recrutăm în baza metodologiei specialiști pentru următoarele posturi: manageri de proiect, responsabili financiari, consilieri juridici, experți implementare, experți informare și publicitate, experți achiziții, formatori/lectori precum și alți experți punctuali


Pregătirea profesională a experților care fac parte din echipe de proiect P.O.S.D.R.U.

 • În baza evaluării efectuate inițial, programul de pregătire profesională este conceput în mod flexibil și adaptat pentru a corespunde cerințelor fiecărui expert. Astfel, conform postului ocupat, planul de pregătire va fi axat pe dezvoltarea competențelor specifice dar și pe dezvoltarea competențelor generale (capacitate de organizare și planificare, abilități privind managementul informației, capacitatea de a lua decizii, abilități de comunicare și relaționare eficientă, capacitatea de a lucra în echipă).
 • În urma finalizării programului de pregătire profesională experții vor fi asistați și monitorizați pe perioada de minimum 6 luni, pentru a beneficia de asistență suplimentară în planul dezvoltării profesionale.
 • Program de asistență și consultanță în managementul și implementarea proiectelor de tip strategic și grant în cadrul axelor prioritare 1-6.
 • În funcție de situațiile survenite în procesul de implementare, programul de asistență și consultanță furnizează cele mai bune soluții precum și metodologia și instrumentele de implementare. Echipa noastră oferă asistență pas cu pas pentru aplicarea în practică a  tuturor etapelor stabilite în planul de implementare. Astfel, proiectul va beneficia de o implementare structurată, eficientă și sigură.


Elaborare proiecte de finanțare (strategice și grant) pentru depunere în cadrul P.O.S.D.R.U.

 • Conform solicitărilor și necesităților aplicanților, oferim servicii complete de concepere și elaborare cereri de finanțare. Etapele acestui proces sunt constituite din: - identificarea necesității proiectului, conceperea consorțiului de parteneriat, elaborarea draftului de proiect, analiza privind fezabilitatea proiectului în implementare,  elaborarea bugetului, finalizarea cererii de finanțare (inclusiv acord de parteneriat).

 

Vizitatori

 • Unique Visits Today37
 • Visits This Week226

Online

Avem 17 vizitatori și niciun membru online