Furnizare program de training

Programul de training are o structură concentrată pe componenta practică, astfel încât informațiile și cunoștințele acumulate pot fi puse în practică imediat în cadrul proiectelor POSDRU. Astfel, veți asigura eficiența, maximizarea rezultatelor și succesul proiectelor dumneavoastră.

Recrutare resurse umane

Asociația noastră a dezvoltat un sistem complex de recrutare, utilizând metode și instrumente moderne, corelate cu standarde socio-profesionale conform cerințelor în domeniul managementului și implementării proiectului.

image

Pregătirea profesională a experților

În baza evaluării efectuate inițial, programul de pregătire profesională este conceput în mod flexibil și adaptat pentru a corespunde cerințelor fiecărui expert. Astfel, conform postului ocupat, planul de pregătire va fi axat pe dezvoltarea competențelor specifice dar și pe dezvoltarea competențelor generale.

image

Program de asistență și consultanță

În funcție de situațiile survenite în procesul de implementare, programul de asistență și consultanță furnizează cele mai bune soluții precum și metodologia și instrumentele de implementare. Echipa noastră oferă asistență pas cu pas pentru aplicarea în practică a tuturor etapelor stabilite în planul de implementare. Astfel, proiectul va beneficia de o implementare structurată, eficientă și sigură.

Axa 5

In cadrul domeniului major de interventie 5.1., în proiectul strategic “ALTERNATIVE PENTRU ȘOMAJ – promovarea și dezvoltarea competentelor si activitatii antreprenoriale în rândul șomerilor”, contract POSDRU/82/5.1/S/59815, un membru al asociației activează ca expert implementare, coordonând la nivel regional măsurile de informare, dezvoltare parteneriate, conștientizare, măsuri active de ocupare pentru șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

In cadrul domeniului major de intervenție 5.1., membrii organizației activează ca manageri de proiect și ca experți în următoarele proiecte: “Ocupare și dezvoltare antreprenorială” POSDRU/99/5.1/G/77183, „F1” PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI – eCOMPETENTE in Nord Est” POSDRU/99/5.1/G/77241, “Mediere proactiva in Nord-Est” – Drumul cel mai scurt din somaj catre un loc de munca” POSDRU/99/5.1/G/77450, “Antreprenoriat si ocupare inovativa” POSDRU/106/5.1/G/77190, “„F1” PENTRU COMBATEREA SOMAJULUI – eCOMPETENTE” POSDRU/106/5.1/G/77230. Obiectivele acestor proiecte constau în implementarea de măsuri active (informare, conștientizare, consiliere, formare, medierea locurilor de muncă, dezvoltare inițiative antreprenoriale) în vederea integrării/reintegrării persoanelor inactive, dezavantajate, în piata muncii. Membrii asociației au o experiență relevantă in implementarea de proiecte P.O.S.D.R.U., în susținerea și dezvoltarea de măsuri active pentru ocuparea grupurilor vulnerabile, pentru facilitarea inserției pe piata muncii, incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, creare de oportunități specifice, flexibile de ocupare, inclusiv prin implementarea conceptului de economie socială (și a structurilor, intreprinderilor specifice economiei sociale).

In cadrul domeniul major de interventie 5.2., în proiectul strategic “Dezvoltare economică durabilă prin creșterea calității resurselor umane din mediul rural”, contract POSDRU/83/5.2/S/54701, un membru al asociatiei are calitatea de manager proiect. Obiectivele proiectului constau în dezvoltarea capitalului uman din mediul rural (prin informare, conștientizare, consiliere, formare, asistență) și sprijinirea inițiativelor antreprenoriale astfel încât persoanele neocupate să se integreze în economie și în piața muncii

Vizitatori

  • Unique Visits Today37
  • Visits This Week226

Online

Avem 9 vizitatori și niciun membru online