Furnizare program de training

Programul de training are o structură concentrată pe componenta practică, astfel încât informațiile și cunoștințele acumulate pot fi puse în practică imediat în cadrul proiectelor POSDRU. Astfel, veți asigura eficiența, maximizarea rezultatelor și succesul proiectelor dumneavoastră.

Recrutare resurse umane

Asociația noastră a dezvoltat un sistem complex de recrutare, utilizând metode și instrumente moderne, corelate cu standarde socio-profesionale conform cerințelor în domeniul managementului și implementării proiectului.

image

Pregătirea profesională a experților

În baza evaluării efectuate inițial, programul de pregătire profesională este conceput în mod flexibil și adaptat pentru a corespunde cerințelor fiecărui expert. Astfel, conform postului ocupat, planul de pregătire va fi axat pe dezvoltarea competențelor specifice dar și pe dezvoltarea competențelor generale.

image

Program de asistență și consultanță

În funcție de situațiile survenite în procesul de implementare, programul de asistență și consultanță furnizează cele mai bune soluții precum și metodologia și instrumentele de implementare. Echipa noastră oferă asistență pas cu pas pentru aplicarea în practică a tuturor etapelor stabilite în planul de implementare. Astfel, proiectul va beneficia de o implementare structurată, eficientă și sigură.

Cine suntem

ASOCIAȚIA EUROPA SOCIALĂ are ca obiective consolidarea sistemului de management și implementare a fondurilor structurale și a politicilor de dezvoltare din România. În acest sens, asociația noastră își propunere consolidarea corpului de specialiști în managementul fondurilor europene, urmărind, în același timp, dezvoltarea și eficientizarea sistemului de implementare. Astfel, asociația noastă are viziunea dezvoltarii socio-economice într-un sistem echilibrat, în baza unei strategii integrate.

Considerăm că dezvoltarea resurselor umane este o prioritate pentru dezvoltarea economică sustenabilă și pentru consolidarea unei societăți moderne, competitive. Programele de formare și consultanță dezvoltate au ca puncte de referință profesionalismul, dezvoltarea continuă și transferul de expertiză.

Dezvoltarea socio-economică, îmbunătățirea calității vieții, dezvoltarea profesională și personală constituie valori de referință în strategia asociației.

Asociația are o experiență vastă în managementul și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, acoperind domenii de expertiză precum ocupare, formare profesională continuă, consiliere și orientare profesională, dezvoltarea resurselor umane, antreprenoriat, dezvoltarea economiei sociale, creșterea accesului la educație.

Asociația a conceput și implementat programe complexe de dezvoltare profesională, coaching, training individual și de grup, programe de formare adresate top-managementului, în contextul unei abordări integrate centrată pe necesitățile de specializare și dezvoltare profesională.

Asociația Europa Socială conolidează, prin activitățile derulate, următoare valori: profesionalism, formare  continuă, asigurarea celor mai bune rezultate pentru clienți, onestitatea, corectitudine și deschidere în relațiile de colaborare, dezvoltarea strategică și echilibrată.

Vizitatori

  • Unique Visits Today37
  • Visits This Week226

Online

Avem 12 vizitatori și niciun membru online